FlyttaFlyttpacka

Dag och avstånd har betydelse för priset

Vilken dag i veckan som du beställer en flytthjälp och hur långt det är mellan lägenheterna, påverkar naturligtvis också kostnaden. Vill du ha hjälp med din flytt i mitten av veckan är det betydligt billigare jämfört med om du flyttar under en helg, framför allt en söndag som är dyrare än en lördag. Även avståndet mellan din gamla och nya bostad har betydelse för priset. Enkelt förklarat blir det dyrare ju längre det är mellan bostäderna då det tar längre tid samtidigt som det medför ökade bränslekostnader. Avgörande är den tid som det tar att köra mellan de två bostäderna. Detta innebär att det ibland blir billigare att flytta mellan två städer som inte ligger alltför långt från varandra jämfört med att flytta inom en storstad. Trafiksituationen i en storstad innebär att ett par kilometers körning ofta tar längre tid än ett par mil på en landsväg.

Flyttkartonger och emballage

När det kommer till själva packningen av alla prylar och möbler som du äger har detta också ett pris. Vill eller kan du inte själv packa det som ska flyttas kan flyttfirman även hjälpa till med detta. Även detta kostar självfallet pengar och prissättningen sker i regel utifrån den tid som det tar för flyttfirman att packa dina saker. Det är därför ofta en god idé att i stället bjuda över några vänner som hjälper till med packningen. Då brukar ett par flaskor vin och en god ost efter utfört uppdrag räcka som betalning.